Bendz & Co   Bendz & Co
Kreativitet kommer att vara morgondagens viktigaste konkurrensmedel för såväl individer som organisationer. Förmåga till nytänkande och uppfinningsrikedom är egenskaper som redan idag betraktas som de mest eftertraktade. Utvecklad och tillämpad är det kreativiteten som särskiljer de framgångsrika. Idea
Dr de Bono
Dr. Edward de Bono är en ledande förespråkare för behovet av kreativitet. Hans idéer tillämpas över hela världen för att förlösa den inneboende skaparkraft som alla människor besitter. Hans budskap är:
"Kreativitet är inte något förunnat ett utvalt fåtal -
Alla människor kan utveckla sin kreativa förmåga!"
Genom att lära dig utnyttja särskild metodik kan du bli mer kreativ, både i din yrkesroll och i ditt privatliv. Kreativiteten tillämpar du både vid konkret problemlösning och för att generera alternativ. Det kan handla om att skapa nya affärsideer för ett företag eller optimera familjens semesterplanering.
En kreativ teknik kallas Lateralt tänkande. Den består av ett antal metoder för att skapa alter-
nativ samt hantera, kategorisera och förfina dessa. Metoderna i Lateralt tänkande kan tillämpas var för sig eller i kombinationer och lämpar sig såväl för små som större uppgifter.
Lateral Jump
Six Thinking Hats En annan teknik är Parallellt tänkande, som tillämpas i form av en metod för beslutsstöd som kallas Sex Tänkarhattar. Metoden används i mötessituationer, för att effektivi- sera nyttjandet av deltagarnas tid. Genom att styra tänkandet i gruppen att fokusera på en aspekt i taget skapas förutsättningar för ett objektivt beslutsfattande.

Bendz & Co., certifierade utbildare i Edward de Bono's Thinking Methods, ger kurser i Lateralt tänkande och Parallellt tänkande. Kurserna omfattar normalt två dagars intensiv undervisning.
Cert
Happy Face Att det inte bara är nyttigt med kreativitet utan också roligt är ingen direkt överraskning. Det är nämligen samma intellektuella mekanismer som driver både vår kreativitet och vår humor. Därför blir kurserna som regel glada tillställningar med många skratt.
 
För den som söker ett annorlunda och utvecklande innehåll för en Kick-Off, ett "Team-building"-möte eller motsvarande, är en kurs i Kreativitet från Bendz & Co.
ett givet val!
Book


© Bendz & Co, Stockholm, Sweden
 Start
 Kreativitet
 Lateralt
 Parallellt
 Bendz & Co
 Länkar
 Kontakt