Bendz & Co   Bendz & Co
Lateralt tänkande bygger på vetenskapen om den mänskliga hjärnan som ett aktivt, mönsterbildande minnessystem. Grunden för detta lade Dr. Edward de Bono redan på 60-talet i boken "Mechanisms of Mind".
Dr. Edward de Bono
Hjärnan har formidabel kapacitet att inpränta och känna igen mönster. Det är dessa mönster som präglar vårt beteende och våra reaktioner. Upprepade intryck (erfarenheter) förstärker mönstren, på samma sätt som regn i ett ökenlandsdskap eroderar fram allt djupare flodfåror. Upptagningsytan ökar, så att regn som faller en bit ifrån floden också söker sig till floden. På samma sätt är det med hjärnan och tänkandet.
Vi hänfaller år rutinmässigt tänkande, där intryck snabbt och effektivt sorteras in i kända mönster.
Lateral Jump Lateral betyder sidoställd. Lateralt tänkande innebär att med olika metoder försöka tvinga bort tänkandet från etablerade spår eller mönster. Syftet är att skapa en ny utgångspunkt eller infallsvinkel för tänkandet kring ett visst spörsmål.
Lateralt tänkande bygger på det systematiska nyttjandet av ett antal metoder (tankeverktyg) för att vägleda tänkandet kring ett spörsmål:
  • Etablera en utgångspunkt, ett fokus
  • Generera alternativ och idéer
  • Bearbeta resultaten av tankearbetet
Lateral Methods
Lateralt tänkande förutsätter ett icke-värderande förhållningssätt, dvs deltagarna i tankearbetet avstår från att bedöma eller värdera det som genereras. Metodik för värdering ingår inte i Laterat tänkande. För värdering av idéer och alternativ lämpar sig istället Parallellt tänkande alldeles utmärkt.
En kurs i Lateralt tänkande löper över två dagar och ger deltagarna god kännedom om de olika ingående metoderna och deras användningssätt. En stor del av kursen används till övningar, där deltagarna ges möjlighet att själva tillämpa metoderna. Två dagars intensiv tankegymnastik som är ganska krävande, men på samma gång både rolig och givande.


© Bendz & Co, Stockholm, Sweden
 Start
 Kreativitet
 Lateralt
 Parallellt
 Bendz & Co
 Länkar
 Kontakt