Bendz & Co   Bendz & Co
Parallellt tänkande erbjuder ett alternativt till det i många fall improduktiva konfrontationstänkande som är dominerande i västerlandet. Dr. Edward de Bono hävdar provokativt att vi genom att under renässansen anamma den gamla grekernas tankearv istället för att blicka framåt, förmodligen tappat 300 år av utveckling.
Dr. Edward de Bono
Adversarial Thinking Vårt normala beteende i mötessituationer, när vi försöker utforska ett ämne eller ett spörsmål i syfte att fatta beslut, är att inta motsatta positioner. Några är för, andra emot.
Efter långa och utmattande diskussioner tror sig endera sidan ha "vunnit". Beslut tas som regel på basis av skicklig retorik - inte på sakliga grunder!
I Parallellt tänkande utnyttjas möjligheten att låta hela mötesgruppen delta i ett gemensamt utforskande av spörsmålet. Det visar sig ofta att olika uppfattningar har sin grund i bristande information eller att kontra- henterna utgår från var sitt perspektiv på spörsmålet.
Genom att gemensamt betrakta spörsmålet ur olika synvinklar undanröjs dessa hinder för ett objektivt beslutsfattande. Det gemensamma utforskandet frikopplar dessutom resultatet från ego och prestigetänkande. Parallell
Thinking
Metoden för Parallelt tänkande kallas Sex tänkarhattar. De sex olika färgade hattarna representerar var sitt perspektiv att tänka ur:
Six
Thinking Hats
VIT   Information och fakta
RÖD Känsla och intuition
GUL Möjligheter och fördelar
SVART Risker och problem
GRÖN Kreativitet och idéer
BLÅ Tankeprocessen
Sex tänkarhattar är en enkel, lättlärd metodik. De flesta som går kursen finner den omedelbart användbar i sin arbetssituation och i privatlivet. Med utbildade och erfarna mötesdeltagare kommer metoden bäst till sin rätt, men under ledning av en utbildad mötesledare kan även nybörjare tillämpa metodens principer.
En kurs i Parallellt tänkande löper normalt över två dagar och ger en god kännedom om metoden och dess användningssätt. En stor del av kursen används till övningar, där deltagarna tillämpar metoden. Två dagars intensiv tankegymnastik - krävande, rolig och utvecklande.


© Bendz & Co, Stockholm, Sweden
 Start
 Kreativitet
 Lateralt
 Parallellt
 Bendz & Co
 Länkar
 Kontakt